Bende van Nijvel

Bewijsstukken

Parkeerkaart

Parkingkaart die werd gebruikt in het begin van de jaren ’80, onbekende herkomst, in halfharde cellofaanverpakking, met de afmetingen 109 mm x 56 mm en met de vermelding

« PARCAGE ALTERNATIF - ARRET ALTERNATIF »

op een blauwe achtergrond – blauwe strook van 12 mm onderaan de kaart.

Parkeerkaart